Ženske v prvi svetovni vojni

Vloga žensk v prvi svetovni vojni je bila (pre)dolgo zapostavljena zgodovinopisna tema. Z namenom, da bi zapolnili to zgodovinopisno vrzel in širšo javnost seznanili z novimi zgodovinopisnimi dognanji, smo zasnovali razstave o ženskah, ki so živele in delovale v vojnem času. Razstave, ki so posvečene štirim vojnim letom (1914, 1915, 1916 in 1917) in začetkom povojnega obdobja, prvenstveno prikazujejo dogajanje v neposredni bližini soške fronte in njenem zaledju. Pozorno sledijo tudi vojnim dogajanjem v širšem mednarodnem prostoru. Protagonistke posameznih tematskih prikazov in obravnav so ženske, in sicer kot žene, matere, sestre, hčere, dekleta, kmetice in delavke, meščanke in aristokratinje, dobrodelne dame, prostitutke, upornice, podpornice in nasprotnice vojni; ženske s svojimi biografijami in družbenimi vlogami, ki jih je vojni čas določal in zaznamoval.

Interreg

Project co-funded by European Union fund (ERDF, IPA).

O avtorjih

Matra Verginella

prof. dr. Marta Verginella

vodja projekta

Kornelija Ajlec

dr. Kornelija Ajlec

1914, 1915, 1916, 1917

Ana Cergol Paradiž

dr. Ana Cergol Paradiž

1914, 1915, 1916, 1917, 1918

Robert Devetak

mag. Robert Devetak

1915, 1916, 1917

Marko Klavora

dr. Marko Klavora

1915

Žiga Koncilija

dr. Žiga Koncilija

1914, 1915, 1917

Tadej Koren

mag. Tadej Koren

1914, 1915, 1916, 1917, 1918

Jernej Kosi

dr. Jernej Kosi

1915, 1916

Peter Mikša

dr. Peter Mikša

1915, 1916, 1917

Irena Selišnik

dr. Irena Selišnik

1914, 1915, 1916, 1917, 1918

Urška Strle

dr. Urška Strle

1914, 1915, 1916, 1917, 1918

Petra Svoljšak

prof. dr. Petra Svoljšak

1915, 1916, 1917

Petra Testen Koren

dr. Petra Testen Koren

1914, 1915, 1916, 1917, 1918


Prevod v italijanski jezik: Igor Jogan | Prevod v angleški jezik: Saša Mlacović | Oblikovanje: Matic Leban

Projekt sta pripravila

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Ustanova "Fundacija Poti miru iz Posočja"


Sodelujoče institucije


Projekt so podprli

Nacionalni odbor za obeležitev 100-letnic 1. svetovne vojne (2014–2018),
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, projekt Pot miru/Via di Pace,
Interreg, Danube Transnational Programme
2014–2020, projekt Networld


Slovensko | English | Italiano